Ankieta oceny poziomu zadowolenia Klienta korzystającego z usług Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych


Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
Ankieta jest anonimowa


Ankieta składa się z dwóch części: pierwszej ogólnej oraz drugiej dotyczącej określonej usługi/czynności zrealizowanej
w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dziękujemy za poświęcony czas.


 

Część I. Pytania ogólne

W przypadku udzielenia na poniższe pytania odpowiedzi „Raczej nie” lub „Zdecydowanie nie” uprzejmie prosimy o uzasadnienie tej oceny.Ile spraw załatwia Pani/Pan w Urzędzie?


Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Jak często korzysta Pani/Pan ze strony internetowej Urzędu?


Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Czy strona internetowa Urzędu jest dla Pani/Pana czytelna, tzn. czy łatwo znaleźć na niej potrzebne Pani/Panu informacje?


Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Help[*]--W przypadku udzielenia na poniższe pytania odpowiedzi „Raczej nie” lub „Zdecydowanie nie” uprzejmie prosimy o uzasadnienie tej oceny.

 

W jaki sposób najczęściej kontaktuje się Pani/Pan z Urzędem?


Wybierz jedną z następujących odpowiedzi

Indeks pytania

1Ankieta jest anonimowa